Skip to main content

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūti

Latvijas Zvērinātu advokātu ētikas kodekss

Sūdzību izskatīšanas kārtība Latvijas Zvērinātu advokātu padomē

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 19.12.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 14.12.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā