Skip to main content

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 46.panta (1²) un (1³) daļu un 78.panta septīto un astoto daļu šeit tiek publicēti lēmumi, ar kuriem advokātiem piemēro sankcijas un uzraudzības pasākumus, ja tiek konstatēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību pārkāpumi.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 07.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā