Skip to main content

» Vēstule par ziņojumu iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam terorisma un proliferācijas finansēšanas gadījumā:

» Prezentācija "Politiski nozīmīgu personu risku vadības vadlīnijas":

» Ziņojums par Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem:

» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2.papildinātā redakcija, 2021.g.):

» Metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas topoloģijas un pazīmes" (2020.g.):

» Nacionālais TF un PF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā):

» Iekšējās kontroles sistēma (IKS) - metodiskais materiāls - PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (PLG) noteikšanas kritēriji un pārbaudes gaita:

» Metodiskā vēstule par korupcijas gadījumu raksturīgākajām pazīmēm:

» Materiāls par t.s. "phishing" krāpšanas un legalizācijas tipoloģiju:

» Metodiskā vēstule par legalizācijas un terorisma finansēšanas tipoloģijām:

» Materiāls "Virtuālās valūtas: Pamata vadlīnijas finanšu noziegumu izmeklētājiem":

  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācija:

Vēstule par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas patieso labuma guvēju ziņošanas risinājuma izmantošanu: 

Vēstule par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu patieso labuma guvēju noskaidrošanai:

Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram:

  • Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas informācija:

Finanšu ministrijas kopā ar Tieslietu ministriju sagatavotais skaidrojums par Nekustamā īpašuma darījumu  starpnieku darbības likuma attiecināšanu uz zvērinātiem advokātiem:

  • Eiropas Juristu fonda (ELF) un Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomes (CCBE) informācija:

Informatīvs apmācību materiāls - lietotāju rokasgrāmata par NILLTFN prasību piemērošanu advokātu/juristu darbā, kas izstrādāts Eiropas Komisijas uzdevumā: 

  • ​NILLTPFNL-SL jautājumos noderīgas saites:

» Uzņēmumu reģistra informācija par patiesā labuma guvēju regulējumu

» AML - Guidance for the Legal Sector

» FATF - Risk Based Approach Guidance for Legal Professionals

» FKTK - Normatīvie noteikumi Nr.235 - NILLTPF riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

» Sankciju pārbaude – Wolfsberg vadlīnijas 

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 27.02.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 22.02.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā