Skip to main content

Normatīvo aktu grozījumu komisija apstiprināta ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 22.11.2022. lēmumu Nr. 258, izpildot 2022.gada 6.maija Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulces lēmumu. 

Normatīvo aktu grozījumu komisijas sastāvs:

 • Mārcis Krūmiņš - komisijas priekšsēdētājs;
 • Gatis Flinters - pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei;
 • Zane Eglīte-Fogele - pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei;
 • Egīls Radziņš - pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei;
 • Mārcis Krūmiņš - pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei;
 • Jānis Rozenbergs - pastāvīgā darba grupa Krimināllikuma grozījumu izstādei, pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei un darba grupa labticīgā ieguvēja mantisko interešu aizsardzības regulējuma izstrādei;
 • Guna Kaminska - pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei;
 • Saulvedis Vārpiņš - pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei;
 • Jānis Lapsa - darba grupa labticīgā ieguvēja mantisko interešu aizsardzības regulējuma izstrādei;
 • Olavs Cers - maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas grupa;
 • Petra Janule - kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.06.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.06.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā