Skip to main content

Normatīvo aktu grozījumu komisija apstiprināta ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 22.11.2022. lēmumu Nr. 258, izpildot 2022.gada 6.maija Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulces lēmumu. 

Normatīvo aktu grozījumu komisijas sastāvs:

  • Mārcis Krūmiņš - komisijas priekšsēdētājs;
  • Dace Silava-Tomsone - pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei;
  • Indriķis Liepa - pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei;
  • Egīls Radziņš - pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei;
  • Jānis Lapsa - pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei;
  • Jānis Rozenbergs - pastāvīgā darba grupa Krimināllikuma grozījumu izstādei un pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei;
  • Diāna Hamkova - pastāvīgā darba grupa Krimināllikuma grozījumu izstādei;
  • Guna Kaminska - pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei;
  • Saulvedis Vārpiņš - pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei;
  • Petra Janule - kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.09.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.09.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā