Skip to main content

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvība darba grupās:

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei

 • Gatis Flinters
 • Zane Eglīte – Fogele

Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei

 • Egīls Radziņš 

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa

 • Jānis Rozenbergs

Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei

 • Guna Kaminska;
 • Saulvedis Vārpiņš;
 • Jānis Rozenbergs.

Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa

 • Petra Janule

Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā

 • Ineta Krodere

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta konsultatīvā padome

 • Andris Rukmanis

Starpinstitucionālā darba grupa vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotas e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai  

 • Jānis Rozenbergs;
 • Zane Ruka.

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā lūgums sazināties ar advokātiem, nosūtot ierosinājumu uz Padomes e-pastu: [email protected] .

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.06.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.06.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā