Skip to main content

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvība darba grupās:

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei

Gatis Flinters

Zane Eglīte – Fogele

Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei

Egīls Radziņš 

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa

Jānis Rozenbergs.

Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei

  • Guna Kaminska;
  • Saulvedis Vārpiņš;
  • Jānis Rozenbergs.

Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā

  • Ineta Krodere.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta konsultatīvā padome

  • Andris Rukmanis.

Starpinstitucionālā darba grupa vienotas nacionāla līmeņa e-lietas koncepcijas un vienotas e-lietas arhitektūras īstenošanai un attīstībai, kā arī turpmākai e-lietas pārvaldības mehānisma īstenošanai  

  • Jānis Rozenbergs.
  • Zane Ruka.

 

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā lūgums sazināties ar advokātiem, nosūtot ierosinājumu uz Padomes e-pastu: [email protected] .

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.09.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.09.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā