Skip to main content

2021.gada 1.oktobrī stājas spēkā grozījumi NILLTPFN likumā, papildinot to ar IV² nodaļu “Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas iesniegšana”, kas paredz jaunu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem iesniegšanas kārtību Finanšu izlūkošanas dienestam.

2021.gada 1.oktobrī stājas spēkā arī Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumi Nr.550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu".

Saskaņā ar NILLTPFN likuma 31.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu NILLTPFN likuma subjekta pienākums ir reģistrēties Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā (turpmāk - Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēma) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā par katru aizdomīgu darījumu. Ziņošanas pienākums attiecas arī uz līdzekļiem, kas rada aizdomas, ka tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai ir saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, bet vēl nav iesaistīti darījumā vai tā mēģinājumā, kā arī uz gadījumiem, kad bijis pietiekams pamats konstatēt aizdomīgu darījumu, bet nepietiekamas uzmanības vai nolaidības dēļ ziņošanas pienākums nav veikts.

Ievērojot minēto, Latvijas Zvērinātu advokātu padome aicina zvērinātus advokātus – NILLTPFN likuma subjektus  reģistrēties Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā goAML Finanšu izlūkošanas dienesta vietnē: https://goaml.fid.gov.lv.

Sīkāka informācija par jauno ziņošanas sistēmu un reģistrēšanos tajā ir pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta vietnē: https://www.fid.gov.lv/lv/zinosana-fid/zinosanas-sistema-goaml.

Līdz ar goAML ieviešanu tiek atcelta paralēlās ziņošanas sistēma, kas paredz NILLTPFN likuma subjektiem iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Finanšu izlūkošanas dienestā iesniegtie Likuma subjektu ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā tiks nekavējoties nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.06.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.06.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā