Skip to main content

Revīzijas komisija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcija (Latvijas Republikas Advokatūras likuma 21.pants), kura kontrolē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes finansiālo darbību (38.pants).

Revīzijas komisijas locekļu skaitu nosaka un uz 3 gadiem ievēlē zvērinātu advokātu kopsapulce (25.pants).

Revīzijas komisijas sastāvs (ievēlēts 2022.gada 6.maija kopsapulcē):
Zvērināts advokāts Maksims Abramovs - komisijas priekšsēdētājs
Zvērināta advokāte Zane Vilcāne - komisijas priekšsēdētāja vietniece
Zvērināta advokāte Vineta Čukste-Jurjeva
Zvērināts advokāts Valdis Kronis
Zvērināta advokāte Arta Snipe

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 28.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 23.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā