Skip to main content

2022.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību – 1.
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu – 1.

2021.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību – 3.
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu – 1.

2020.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību – NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu – NAV.

2019.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību - NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu - NAV.

2018.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību - NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu - NAV.

2017.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību – 1.
  Strīda būtība – advokāta klientam sniegtās juridiskās palīdzības robežas klienta doto uzdevumu un noslēgtā Līguma par juridiskās palīdzības sniegšanu kontekstā, kā arī advokāta tiesības uz atlīdzību par paveikto darbu, t.sk. tiesības saņemt līgumsodu rēķinu savlaicīgas nesamaksāšanas gadījumā.
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu – 1.
  Padomes lēmums – pārkāpumi advokātes rīcībā netiek konstatēti un advokātei ir tiesības uz atlīdzību par sniegto juridisko palīdzību atbilstoši starp viņu un klientu noslēgtajam Līgumam par juridiskās palīdzības sniegšanu.
 • Strīda risināšanas ilgums – 54 kalendārās dienas.

2016.gadā:

 • Padomē saņemtie iesniegumi saistībā ar starp advokātu un personu izveidojušos strīdu par advokāta sniegto juridisko palīdzību - NAV;
 • Padomes pieņemtie lēmumi, kas attiecināmi uz ārpustiesas strīdu starp advokātu un viņa klientu - NAV.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.06.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.06.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā