Skip to main content

Padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
Priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska

Padomes loceklis Saulvedis Vārpiņš

Padomes loceklis Andris Rukmanis

Padomes loceklis Ivars Grunte

Padomes loceklis Jānis Lapsa

Padomes loceklis Egīls Radziņš

Padomes loceklis Mārcis Krūmiņš

Padomes loceklis Aldis Liepiņš

 

Ģenerālsekretāre Elīna Zeltiņa
Galvenā grāmatvede Sanita Beča
Kancelejas pārzine Elita Ozoliņa
Vecākā konsultante Zane Ruka
Vecākā konsultante uzraudzības un kontroles jautājumos Aleksandra Kļava
Konsultante (ilgstošā prombūtnē) Elīna Gudele 

Padomes rekvizīti:
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME
Reģ.Nr. 90000362322
A/S SEB banka
UNLALV2X
LV70UNLA0002000700205

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050
t. 67358487 
(Padomes kanceleja)
t. 67358489 (Padomes grāmatvedība)
e-pasts: [email protected]

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 28.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 23.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā