Skip to main content

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija (Komisija) izveidota 1994.gada 19.janvārī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 126 zvērinātu advokātu palīgu profesionālai sagatavošanai, viņu darbības uzraudzībai un vadīšanai. Komisija arī izstrādā un apstiprina zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena jautājumus un kārtību, kā arī pieņem šo eksāmenu. 

Komisijas sastāvā ir 17 locekļi – zvērināti advokāti, no kuriem viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Komisija sastāvs (apstiprināts ar 2022.gada 12.jūlija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.144 (Protokols nr.9):

Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš - komisijas priekšsēdētājs ( e-pasts: [email protected] )
Zvērināta advokāte Elīna Zeltiņa - komisijas priekšsēdētāja vietniece ( e-pasts: [email protected] )
Zvērināta advokāte Regīna Keiša (e-pasts: [email protected] ) 
Zvērināta advokāte Olita Kauce (e-pasts: [email protected] )  
Zvērināts advokāts Jānis Bramanis (e-pasts: [email protected] ) 
Zvērināta advokāte Vija Ritenberga (e-pasts: [email protected] )
Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca (e-pasts: [email protected] )
Zvērināta advokāte Daina Puķīte (e-pasts: [email protected] )  
Zvērināta advokāte Arta Snipe (e-pasts: [email protected] ) 
Zvērināts advokāts Armands Rasa (e-pasts: [email protected] ) 
Zvērināts advokāts Raivis Stumbergs (e-pasts: [email protected] )  
Zvērināta advokāte Dace Vasioleka (e-pasts: [email protected] )  
Zvērināta advokāte Valentīna Kepente (e-pasts: [email protected] )  
Zvērināts advokāts Lauris Rasnačs (e-pasts: [email protected] )  
Zvērināts advokāts Māris Intlers (e-pasts: [email protected] ) 
Zvērināta advokāte Violeta Zeppa-Priedīte (e-pasts: [email protected] )
Zvērināts advokāts Ēriks Štālbergs (e-pasts: [email protected] )

Komisijas e-pasts: [email protected]  

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas nolikums

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 07.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā