Skip to main content

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija (Komisija) izveidota 1994.gada 19.janvārī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 126 zvērinātu advokātu palīgu profesionālai sagatavošanai, viņu darbības uzraudzībai un vadīšanai. Komisija arī izstrādā un apstiprina zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena jautājumus un kārtību, kā arī pieņem šo eksāmenu. 

Komisijas sastāvā ir 17 locekļi – zvērināti advokāti, no kuriem viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Komisija sastāvs (apstiprināts ar 2022.gada 12.jūlija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.144 (Protokols nr.9):

Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš - komisijas priekšsēdētājs ( e-pasts: aldis@liepinsunpartneri.lv )
Zvērināta advokāte Elīna Zeltiņa - komisijas priekšsēdētāja vietniece ( e-pasts: elina.kaminska@gmail.com )
Zvērināta advokāte Regīna Keiša (e-pasts: regina.keisa@e-apollo.lv ) 
Zvērināta advokāte Olita Kauce (e-pasts: olita.k@inbox.lv )  
Zvērināts advokāts Jānis Bramanis (e-pasts: janis@bramanis.lv ) 
Zvērināta advokāte Vija Ritenberga (e-pasts: vija.ritenberga@gmail.com )
Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca (e-pasts: galina.radiloveca@artelex.eu )
Zvērināta advokāte Daina Puķīte (e-pasts: dpukite.advokati@gmail.com )  
Zvērināta advokāte Arta Snipe (e-pasts: arta@snipe.lv ) 
Zvērināts advokāts Armands Rasa (e-pasts: rasa@readvokati.lv )  
Zvērināts advokāts Raivis Stumbergs (e-pasts: raivis@rode.lv )  
Zvērināta advokāte Dace Vasioleka (e-pasts: vasioleka@inbox.lv )  
Zvērināta advokāte Valentīna Kepente (e-pasts: valentina.kepente@gmail.com )  
Zvērināts advokāts Lauris Rasnačs (e-pasts: lauris.rasnacs@rasnacs.eu )  
Zvērināts advokāts Māris Intlers (e-pasts: maris@intlers.lv ) 
Zvērināta advokāte Violeta Zeppa-Priedīte (e-pasts: violeta.zeppa-priedite@sorainen.com )
Zvērināts advokāts Ēriks Štālbergs (e-pasts: eriks.stalbergs@inbox.lv )

Komisijas e-pasts: paligi@advokatura.lv  

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas nolikums

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.04.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.04.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā