Aktualitātes

Par advokatura.lv tehniskās uzlabošanas darbiem

18.10.2021

Līdz ar digitālās vides, informāciju sistēmu attīstību un datu savietojamības nepieciešamību, radusies vajadzība pēc mūsdienu prasībām atbilstoša vortāla izveides. Latvijas Zvērinātu advokātu padome 2021. gadā un 2022.gada janvārī strādā pie vortāla www.advokatura.lv (turpmāk – vortāls) tehniskās uzlabošanas darbiem.

Pašlaik strādājam pie vairākiem apjomīgiem uzlabojumiem vortālā, kā rezultātā var tikt traucēta tā darbība un sistēmā esošie dati uz kādu brīdi var atspoguļoties neprecīzi.

Sadaļa "Mani rēķini" nav aktīva, jautājumu gadījumā sazināties ar LZAP grāmatvedību, rakstot uz epastu sanita.beca@advokatura.lv.  

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ar cieņu,

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un tālāk apmācību jaunā redakcijā

06.12.2021

2021.gada 30.novembra Padomes sēdē tika apstiprināti Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaaugstināšanu un tālāk apmācību jaunā redakcijā, tie pieejami ŠEIT.

Jaunuzņemtie advokāti 01.12.2021. nodod zvērestu

02.12.2021

Augstākās tiesas priekšsēdētājam A.Strupišam nodevuši 12 jaunuzņemtie kolēģi.

Kolēģi, nododot zvērestu, ir apņēmušies būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai personu intereses, kuru lietas tiek vestas, apzinoties, ka par savu darbību advokātam jāatbild likuma priekšā.

Zvērestu nodeva Anda Staltmane, Artūrs Parfjonovs, Toms Krūmiņš, Ilona Kaļinovska, Aija Kreicberga, Paula Kreicšteina, Andris Nurenbergs, Liene Šķiņķe,  Laura Skrīvere-Zvejsalniece, Zanda Frišfelde, Laura Ozola un Andris Vilisons, saņemot vēlējumu no Augstākās tiesas priekšsēdētāja “Novēlu Jums veiksmīgu, radošu un panākumiem bagātu advokāta darbību! Un ja kādreiz gadās nonākt smaga lēmuma krustceļā, ceru, ka atgriešanās pie šā zvēresta, pie tā jēgas pārdomāšanas vienmēr palīdzēs Jums rast pareizo atbildi.”

Sveicam kolēģus, novēlot ar godu un cieņu pildīt tiesu sistēmai piederīgas personas pienākumus!

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Zvērinātu advokātu biroju transporta līdzekļu īpašnieku maiņa

04.11.2021

Godātie kolēģi!

Vēršam uzmanību,  ka atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 10.panta 13.daļas 1.punkta prasībām visiem zvērinātu advokātu birojiem, uz kuru vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēts transporta līdzeklis, ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā veikt īpašnieka/turētāja izmaiņu reģistrāciju CSDD pēc biroja statusa maiņas.

Ar cieņu, 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Jurista Vārda speciālizlaidums Dzīvojamo telpu īre un saistītie jautājumi

26.10.2021

2021.gada 26.oktobrī iznācis ilgi gaidītais Jurista Vārds speciālizdevums "Dzīvojamo telpu īre un saistītie jautājumi", trešais pēc kārtas, kas atzīstams par lielāko īres tiesībām veltīto publikāciju publiskajā telpā.

Izdevumā ietverti ļoti dažādi īres tiesību aspekti - jaunā Īres likuma normu apskati un analīze, civilprocesuālie jautājumi, nodokļu piemērošana īres jomā.

Izdevuma tapšanā piedalījās vairāki Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvji - zvērināts advokāts un Latvijas Universitātes mācībspēks, vadošais eksperts dzīvokļu tiesībās Jānis Lapsa, kurš šim izdevumam uzrakstījis divus rakstus; kā arī zvērināti advokāti - Dita Buša, Evija Kolberga, Rolands Neilands, Inita Jurka, Daina Ose, Ivars Pommers, Vadims Mantrovs, Edgars Pastars; zvērinātu advokātu palīgi Gabriela Šantare, Kristaps Mikoss.

Lasiet īsumā izdevuma rakstus ŠEIT un ŠEIT

Aicinām kolēģus izlasīt šo Jurista Vārda izdevumu.

Par zvērinātu advokātu biroju reģistrāciju

25.08.2021

Godātie kolēģi,

Atgādinām, ka šā gada 16.martā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā, ar kuriem, cita starpā, likuma 116.pants izteikts jaunā redakcijā, kur šobrīd panta trešajā daļā ir paredzēts, ka Zvērinātu advokātu biroju veido kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā.


Vienlaikus Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 13.punktu, kas nosaka, ka zvērinātu advokātu birojs sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu birojus veido kā personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, iesniedz pieteikumu komercreģistram, ievērojot šā likuma prasības. (..) Ja zvērinātu advokātu birojs šajā termiņā nav vērsies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē piekrišanas saņemšanai zvērinātu advokātu biroja reģistrēšanai komercreģistrā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par tā tiesībspējas zaudēšanu un triju darba dienu laikā šo lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, izslēdz zvērinātu advokātu biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.

Līdz ar to padome vērš Jūsu uzmanību uz to, ka ja līdz šā gada 16.septembrim padomē nebūs saņemts pieteikums par piekrišanas sniegšanu jauna advokātu biroja dibināšanai, pēc 16.septembra padome lems par visu pirms šā gada 16.marta reģistrēto advokātu biroju tiesībspējas zaudēšanu, izslēgšanu no padomes vestā advokātu biroju reģistra un iesniegs attiecīgu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā šo biroju izslēgšanai no nodokļu maksātāju reģistra.

Līdz ar to aicinām visus zvērinātu advokātu birojus, kuri vēl nav veikuši jauna advokātu biroja dibināšanu, to izdarīt līdz 16.septembrim.


Cieņā

Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtība

22.07.2021

Aktuālā Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena un uzņemšanas noteikumu redakcija pieejama ŠEIT

Par izmaiņām maksājumos Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai

13.07.2021

Aicinām iepazīties ar izmaiņām 2018.gada 30.janvāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumā nr. 15 (protokols nr.2) “Par maksājumiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai”. Lēmums pieejams ŠEIT.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 2021.gada 29.jūnijā

29.06.2021

Informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 2021.gada 29.jūnijā pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT

Tieslietu padome izveido darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai

15.06.2021

Lai sasniegtu Tieslietu padomes darbības stratēģijā noteiktos mērķus, Tieslietu padome izveidoja darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai.

Darba grupā deleģēti strādāt pieci Tieslietu padomes locekļi – Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ģenerālprokurors Juris Stukāns un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Darba grupas uzdevums ir izstrādāt rīcības plānu un rekomendēt prioritātes Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.–2025. gadam rīcības virziena “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” uzdevumu īstenošanai. Par uzdevuma izpildi darba grupai jāinformē Tieslietu padome līdz 15. oktobrim.
Apspriežot darba grupas izveidi un darbību, Tieslietu padome vienojās, ka šī darba grupa nedublēs Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas vai Tieslietu padomes citas darba grupas, bet sadarbosies ar tām un tai būs stratēģiskā centra loma jautājumos, kas saistīti ar tiesu darba efektivitāti. Darba grupas apkopotā informācija, sagatavotie materiāli un noteiktās prioritātes būs pamats kvalitatīvai jautājumu izskatīšanai Tieslietu padomē.  
Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 14. jūnijā

Otrdiena, 18.01.2022

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 01.02.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 27.01.2022.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: