Skip to main content

 Apsveicam kolēģi, Tiesību zinātņu doktori, zvērinātu advokāti Danu Roni ar grāmatas "Apdrošināšanas līgums" (izdevniecība "Tiesu namu aģentūra") iznākšanu un prezentāciju.

Grāmatā apkopota jaunākā apdrošināšanas normatīvā regulējuma analīze un vispusīgi apskatīta nacionālo, starptautisko normatīvo aktu prakse. Autore padziļināti veikusi gan Eiropas Savienības Tiesas, gan Latvijas tiesu nolēmumu izpēti, analīzes rezultātā sniedzot ieteikumus apdrošināšanas līguma tiesiskā regulējuma turpmākai pilnveidošanai un tiesību aktu interpretācijai.

Attēls
..

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 07.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā