Skip to main content

Disciplinārlietu komisija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcija (Latvijas Republikas Advokatūras likuma 21.pants), kura izskata zvērinātu advokātu disciplinārlietas (38.1 pants).

Disciplinārlietu ierosina Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma, personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu, nosūtot lietas materiālus izskatīšanai disciplinārlietu komisijai (71.panta pirmā daļa).

Disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu nosaka un uz 3 gadiem ievēlē zvērinātu advokātu kopsapulce (25.pants).

Disciplinārlietu komisijas sastāvs (ievēlēts 2022.gada 6.maija kopsapulcē un 2., 3., 5. vēlēšanu kārtā no 9.-20.maijam):
Zvērināts advokāts Lauris Liep(komisijas priekšsēdētājs)
Zvērināts advokāts Māris Meļķisis (komisijas priekšsēdētāja vietnieks)
Zvērināta advokāte Dana Rone
Zvērināta advokāte Olita Kauce
Zvērināta advokāte Anita Tamberga
Zvērināta advokāte Ieva Timermane
Zvērināta advokāte Santa Liberte
Zvērināta advokāte Andris Tauriņš
Zvērināta advokāte Jānis Davidovičs

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 28.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 23.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā