Skip to main content

Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosoda Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai.
Ar šādu agresīva kara uzsākšanu Krievija ir rupji pārkāpusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 2. panta 4. punktā noteikto spēka lietošanas aizliegumu. 
Krievijas agresija pret Ukrainu ir starptautisks noziegums. Mēs ticam, ka Krievijas augstākās amatpersonas tiks sauktas pie atbildības gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.
Paužam stingru atbalstu Ukrainas suverentitātei un teritoriālajai vienotībai, kā arī sirdīs esam kopā ar Ukrainas tautu šajā sarežģītajā situācijā.

Šeit publiskojam Ukrainas advokātu asociācijas vēstuli, kurā cita starpā sniegtas arī norādes par praktiskas palīdzības iespējām Ukrainas bruņoto spēku atbalstam:

Dear colleagues,

I am speaking to you on behalf of the legal community of Ukraine which is also fighting, alongside Ukrainian army, the war that the Russian Federation started against Ukraine.

For 4 days now, Russian military troops are attacking all cities of Ukraine, destroying civilian infrastructure and residential buildings, killing civilians, among them children and elderly. The pretext for the military intervention is to «protect the Ukrainian people». However, the only purpose of armed aggression is to put pressure on the Government of Ukraine in order to influence Ukraine`s domestic and foreign policy.

The Russian Federation, supported by the self-proclaimed President of the Republic of Belarus, are openly violating all major principles of international law and committing war crimes and crimes against humanity.

We, the lawyers of Ukraine, address foreign and international legal associations, organizations and personally every and each lawyer with an urge to help Ukraine to stop this war by:

If you wish to do even more, please see additional information on our website: https://uba.ua/eng/Russian_aggression/

We believe that together we can truly make a difference.

Attēls
UAB
Attēls
UAB2

Patiesā cieņā
Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 19.03.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 14.03.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā