Skip to main content

Atgādinām, ka šā gada 16.martā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā, ar kuriem, cita starpā, likuma 116.pants izteikts jaunā redakcijā, kur šobrīd panta trešajā daļā ir paredzēts, ka Zvērinātu advokātu biroju veido kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā.

Vienlaikus Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 13.punktu, kas nosaka, ka zvērinātu advokātu birojs sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu birojus veido kā personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, iesniedz pieteikumu komercreģistram, ievērojot šā likuma prasības. (..) Ja zvērinātu advokātu birojs šajā termiņā nav vērsies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē piekrišanas saņemšanai zvērinātu advokātu biroja reģistrēšanai komercreģistrā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par tā tiesībspējas zaudēšanu un triju darba dienu laikā šo lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, izslēdz zvērinātu advokātu biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.

Līdz ar to padome vērš Jūsu uzmanību uz to, ka ja līdz šā gada 16.septembrim padomē nebūs saņemts pieteikums par piekrišanas sniegšanu jauna advokātu biroja dibināšanai, pēc 16.septembra padome lems par visu pirms šā gada 16.marta reģistrēto advokātu biroju tiesībspējas zaudēšanu, izslēgšanu no padomes vestā advokātu biroju reģistra un iesniegs attiecīgu paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā šo biroju izslēgšanai no nodokļu maksātāju reģistra.

Līdz ar to aicinām visus zvērinātu advokātu birojus, kuri vēl nav veikuši jauna advokātu biroja dibināšanu, to izdarīt līdz 16.septembrim.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 19.12.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 14.12.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā