Skip to main content

Līdz 29.09.2023. dokumentu iesniegšana zvērinātu advokātu palīgu uzņemšanas eksāmena kārtošanai un uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā. 
Mājas lapā www.advokatura.lv sadaļas "Dokumenti" apakšsadaļā Dokumenti pretendentiem var iepazīties ar “Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtību” (t.sk. iegūt informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas kārtību) un “Vadlīnijām par zvērinātu advokātu spēju vadīt, uzraudzīt un nodarbināt palīgus” (t.sk. daļā par zvērināta advokāta palīga patrona pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem), kā arī veidlapām zvērināta advokāta palīga un patrona pretendentu iesniegumiem.

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 07.05.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 02.05.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā