Skip to main content

Augstākās tiesas priekšsēdētājam A.Strupišam zvērināta advokāta zvērestu devuši seši jaunuzņemtie kolēģi.

Kolēģi, dodot zvērestu, ir apņēmušies būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai personu intereses, kuru lietas tiek vestas, apzinoties, ka par savu darbību advokātam jāatbild likuma priekšā.

Uzrunājot jaunos advokātus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsvēra zvērinātu advokātu piederību tiesu sistēmai. Atbilde uz jautājumu, ko nozīmē būt piederīgam tiesu sistēmai, ir jāmeklē zvērestā – tā ir lojalitāte pret valsti un sabiedrību. “Advokāta amats nav peļņas gūšanai, bet juridiskās palīdzības sniegšana sabiedrībai,” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, “Jurisprudence ir viens no izcilākajiem cilvēces sasniegumiem sabiedrības drošības, stabilitātes un cerības uz taisnīgumu nodrošināšanai. Visi tiesu sistēmai piederīgie kopā kalpo likumam un tam, lai likums darbojas sabiedrības interesēs”.

Zvērestu deva Toms Bordāns, Marta Cera, Laila Pudule, Jevgēnijs Šumeiko, Jēkabs Treijs un Undīne Zīberga.

Apsveicam jaunuzņemtos kolēģus!

Attēls
zverests

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 19.03.2024., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 14.03.2024.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā