Skip to main content

2023.gada 5.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Aigaram Strupišam advokāta zvērestu devuši četrpadsmit jaunuzņemtie kolēģi – Laura Baumane, Jānis Gavars, Nikolajs Jefimovs, Jānis Kāršenieks, Anete Marhele, Inta Masaļska, Kārlis Orleāns, Renāte Riekstiņa, Jānis Sarāns-Reneslācis, Daira Sergejeva, Artūrs Ševčuks, Anastasija Udota, Normunds Vaiteiks un Zanda Zaļuma.

Kolēģi, dodot zvērestu, ir apņēmušies būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai personu intereses, kuru lietas tiek vestas, apzinoties, ka par savu darbību advokātam jāatbild likuma priekšā.

Sveicot klātesošos ar pievienošanos zvērinātu advokātu saimei, Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka katrai no tiesu sistēmai piederīgajām profesijām ir savas funkcijas. Tomēr uzticība valstij un lojalitāte pret likumu ir tas, kas vieno visus – tiesas, zvērinātus advokātus, prokurorus, notārus, tiesu izpildītājus. Aigars Strupišs jaunajiem advokātiem novēlēja auglīgu darbu, veiksmīgu sadarbību ar tiesām un prokuroriem, aicinot viņus vienmēr ielūkoties zvēresta tekstā un paanalizēt to gadījumos, kad nav skaidrs, kā rīkoties konkrētā situācijā. Atbilde radīsies, jo atbilde jau ir ietverta pašā zvērestā.

Apsveicam jaunuzņemtos kolēģus!

Attēls
Zvērests 05.07.2023

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.09.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.09.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā