Skip to main content

2022.gada 4.aprīlī zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam deva desmit Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemtie advokāti.
Dodot zvērestu: "Es zvēru būt uzticīgs Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, sava advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vedu, apzinoties, ka man par savu darbību jāatbild likuma priekšā",

par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi: Zaiga Buklovska, Mārtiņš Daģis, Armands Smans, Emīls Rokjānis, Ģirts Miķelsons, Gints Puškundzis, Krišjānis Bušs, Toms Vilnis, kā arī juristi Līga Mačuka un Jorens Jaunozols.

Apsveicam jaunuzņemtos kolēģus!

Attēls
zverests_04042022

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 19.12.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 14.12.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā