Skip to main content
Type
Specialties
City

Linda Spurele

Zvērināti advokāti
Konsultācijas civiltiesībās (no aizdevuma, galvojuma, nomas, īres, dāvinājuma, pirkuma, cesijas u.c. līgumiem izrietošās līgumattiecībās, tāpat arī nekustamo īpašumu, kopīpašuma, apbūves jomā, atbildības un zaudējumu piedziņas jautājumos), komerctiesībās, maksātnespējas jautājumos (priekšnoteikumi maksātnespējas pieteikuma iesniegšanai fiziskām un juridiskām personām, tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai juridiskām personām, citi procesa jautājumi), tiesvedības jautājumos civillietās. Konsultāciju varēs saņemt 2023.gada 15. un 16.martā, klātienē vai attālināti, iepriekš piesakoties un saskaņojot konsultācijas laiku pa tālruni +371 26494605 vai rakstot uz e-pastu linda.spurele@addlegal.lv.
Specialties:
 • Civiltiesības (vispārīgi)
 • Īpašuma tiesības
 • Īres un mājokļa (dzīvokļu) tiesības, apsaimniekošanas jautājumi
 • Lietu tiesības
 • Maksātnespējas process
 • Maksātnespējas process fiziskām un juridiskām personām
 • Nekustamais īpašums, būvniecības tiesības
 • Saistību tiesības
Date:
 • 15.03.2023. 12:00 - 16.03.2023. 12:00

Estere Kalniņa

Zvērināti advokāti
13. līdz 17.marts, par precīzu konsultācijas laiku iepriekš telefoniski vienojoties.
Tālr. +371 29243217
Specialties:
 • Administratīvās tiesības
 • Civiltiesības (vispārīgi)
 • Darba tiesības
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesas process
 • Ģimenes tiesības
 • Goda un cieņas aizsardzība
 • Īpašuma tiesības
 • Īres un mājokļa (dzīvokļu) tiesības, apsaimniekošanas jautājumi
 • Komerctiesības
 • Krimināltiesības
 • Lietu tiesības
 • Maksātnespējas process
 • Maksātnespējas process fiziskām un juridiskām personām
 • Mantojuma tiesības
 • Medicīnas tiesības
 • Nekustamais īpašums, būvniecības tiesības
 • Saistību tiesības
Date:
 • 13.03.2023. 12:00 - 17.03.2023. 12:00

Ilze Jeļinska

Zvērināti advokāti
Iespējams pieteikties , atstājot ziņu mājaslapā www.jelinska.lv vai zvanot pa tālruni 27813881
Specialties:
 • Darba tiesības
 • Ģimenes tiesības
Date:
 • 13.03.2023. 12:00
 • 17.03.2023. 12:00

Ilze Jeļinska

Zvērināti advokāti
Iespējams pieteikties , atstājot ziņu mājaslapā www.jelinska.lv vai zvanot pa tālruni 27813881
Specialties:
 • Darba tiesības
 • Ģimenes tiesības
Date:
 • 13.03.2023. 12:00
 • 17.03.2023. 12:00

Anita Tamberga

Zvērināti advokāti
14., 15., 16.marts, e-pasts: tamberga@tamberga.lv, 6783 0000
Specialties:
 • Darba tiesības
 • Komerctiesības
Date:
 • 14.03.2023. 12:00 - 16.03.2023. 12:00

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.04.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.04.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā