Skip to main content

Par ieguldījumu Dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšanā mūsu kolēģis, zvērināts advokāts Jānis Lapsa, ir saņēmis Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu, kas ir ministrijas nozīmīgākais apbalvojums.

Apsveicam kolēģi un novērtējam viņa ieguldījumu normatīvā regulējuma pilnveidošanas procesā!

Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums ir viens no visilgāk tapušajiem un viens no visgaidītākajiem jaunajiem likumiem civiltiesību jomā mūsu valstī. Jaunais īres attiecību regulējums nomaina gandrīz 30 gadus esošo regulējumu, kas dos impulsu īres attiecību pietuvināšanai tirgus ekonomikas principiem, līdzsvarojot izīrētāju un īrnieku tiesību un pienākumu apjomu. Nenoliedzami, prakse un juridiskā zinātne attīsties un būs nepieciešami jaunā likuma pilnveidojumi, parādot kļūdas un nepilnības, tomēr gandarījumu dod fakts, ka tas beidzot ir noticis un esam spēruši lielu soli dzīvokļu tiesību jomā.

Attēls
Jānis Lapsa tur atzinības rakstu

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.09.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.09.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā