Skip to main content

Informējam, ka ir noslēgusies advokatūras 2022.gada kopsapulces klātienes balsojuma rezultātu apkopošana, 2., 3., 4. un 5.kārtas balsu skaitīšana. Balsojuma rezultāti:

Par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Rozenbergs.

Par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Guna Kaminska.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ievēlēti: Saulvedis Vārpiņš, Andris Rukmanis, Ivars Grunte, Jānis Lapsa, Egīls Radziņš, Mārcis Krūmiņš un Aldis Liepiņš

Disciplinārlietu komisijā ievēlēti Lauris Liepa, Dana Rone, Olita Kauce, Anita Tamberga, Māris Meļķisis, Ieva Timermane, Santa Liberte, Andris Tauriņš, Jānis Davidovičs.

Revīzijas komisijā ievēlēti Vineta Čukste-Jurjeva, Zane Vilcāne, Valdis Kronis, Arta Snipe, Maksims Abramovs.

Cieņā
Latvijas Zvērinātu advokātu padome

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.09.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.09.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā