Skip to main content

Piedaloties Eiropas krimināllietu advokātu (ECBA) advokātu asociācijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes rīkotā starptautiskā konferencē 23.aprīlī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs savā runā klātesošajiem akcentēja Augstākajai tiesai un advokatūrai kopīgus jautājumus taisnīgas tiesas nodrošināšanā krimināllietās, kas ietver tiesvedības raitu norisi un advokātu lomu šajā procesā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja par krimināllietu izskatīšanu Augstākajā tiesā, ieskicēja aizstāvja lomu sūdzību sagatavošanā un iesniegšanā kasācijas instances tiesā.  Kā svarīgu aspektu A.Strupišs minēja advokāta kā aizstāvja lomu kriminālprocesā, no savas puses nodrošinot efektīvu un netraucētu tā gaitu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs sniedza ieskatu Tieslietu padomes un Augstākās tiesas veiktajā pētījumā, kas tika veikts, lai noskaidrotu ieilgušu tiesas procesu cēloņus. Pētījuma secinājumos tika iezīmēti faktori, kas ietekmē kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, un tie sasitīti ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību skaitu un iesaistīto personu, tostarp aizstāvju, attieksmi pret lietas izskatīšanu.

Konferences programmā bija iekļautas trīs paneļdiskusijas, aptverot jautājumus par Eiropas Prokuratūras darbu, aktīvu konfiskāciju un arestu kriminālprocesā un attiecības advokāta un klienta starpā. Papildus šīm diskusijām tika organizētas arī darbs grupās.

Konferencē, ieskaitot Augstākās tiesas priekšsēdētāju, galvenās runas teica arī Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesībsargs Juris Jansons un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: [email protected]

Attēls
konference2022

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 19.12.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 14.12.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā