Aktualitātes

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komanda iegūst otro vietu Starptautiskajā futbola turnīrā

16.05.2016

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komanda š.g. 14.maijā sekmīgi startēja Starptautiskā futbola turnīrā, kas norisinājās Polijā, 25 komandu konkurencē izcīnot godpilno otro vietu!

Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsaka pateicību zvērinātiem advokātiem Pēterim Treijam, Normundam Duļevskim, Rolandam Bērziņam un viņa biroja darbiniekiem, Aldim Saulietim un viņa biroja darbiniekiem, Gintam Barakam, Jānim Zaļajam un Valdim Kramam par dalību turnīrā, visiem kolēģu ģimenes locekļiem un draugiem par atbalstu un līdzjušanu, kā arī kolēģei Diānai Strautai par komandas organizēšanu.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komanda piedalās Stipro skrējienā un Lattelecom Rīgas maratonā 2016

16.05.2016

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komanda š.g. 7.maijā finišēja Stipro skrējiena elites grupā, pārvarot 10 km trasi un vairāk nekā 33 dažādas grūtības pakāpes šķēršļus, kā arī, spītējot laikapstākļiem, š.g. 15.maijā sekmīgi piedalījās Lattelecom Rīgas maratonā 2016.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsaka pateicību kolēģiem Zanei Velmerei, Agnesei Hartpengai, Edgaram Lešinskim, Laurim Liepam, Danai Ronei, Marekam Šīrantam, Edgaram Nikelam, Uģim Ūsiņam, Pēterim Kušneram, Andrim Klusam, Aivaram Zvīdrim un viņu ģimenes locekļiem par dalību pasākumos Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas komandas sastāvā, visiem kolēģiem, kuri tajos piedalījās individuāli, un Jevgenijai Tverjanovičai-Borei par ikgadēju maratona komandas organizēšanu.

Padomes lēmums kolēģu ievērībai

05.04.2016

Latvijas Zvērinātu advokātu padome lūdz pievērst uzmanību – izvērtējot kolēģu kandidatūras kredītiestādes likvidatora amatam, lūgumus apstiprināšanai par zvērinātu advokātu palīgu patroniem, iesniegumus, pretendējot uz kolēģijas komisijas locekļu amatiem un amatiem citās institūcijās, par kuriem paužams padomes viedoklis, tiek ņemta vērā gan advokātu kvalifikācijas paaugstināšanas pienākuma izpilde, gan maksājumu kolēģijas uzturēšanai veikšana, gan advokātu kopsapulču apmeklējums, gan aktīva darbošanās kolēģijas institūcijās / kolēģijas interešu un mērķu sasniegšanas sekmēšanai.

Zvērināti advokāti saņem advokāta Goda zīmes

22.03.2016

Latvijas Zvērinātu advokātu padome sveic zvērinātus advokātus Regīnu Brīzi, Silviju Kokinu, Anitu Riekstiņu, Viju Ritenbergu, Agri Bitānu, Andri Markeviču, Māri Mezīti, Juri Močuļski sen., Vilhelmu Kozlovski un Aleksandru Laiviņu ar advokāta Goda zīmes saņemšanu!

5 sabiedrībā populārākie un aplamākie aizspriedumi par advokātiem jeb kāpēc pirmā vizīte pie advokāta ir tik būtiska

07.03.2016

No 14. līdz 18. martam, atzīmējot Latvijas advokatūras 95. jubileju, Advokatūras dienās zvērināti advokāti visā Latvijā jau atkal sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas. Šogad izvēlēts ģimenes tiesību temats, tostarp laulību šķiršanas, laulāto mantiskās attiecības, bērnu aprūpes un saskarsmes jautājumi.

Advokāti norāda, ka tieši pirmā konsultācija iedzīvotājiem mēdz būt pamudinājums, lai sakārtotu sen sasāpējušas personīgās problēmas. Bieži vien izrādās, ka aizspriedumi par advokāta profesiju un viņu sniegtajiem pakalpojumiem kā dārgiem un sarežģītiem ir kavējuši savlaicīgi vērsties pēc profesionālas juridiskās palīdzības.

Biežākie sabiedrībā esošie mīti, kas kavē iedzīvotājiem lūgt kvalificētu juridisko palīdzību ir:

(Lasīt vairāk)

Ar 2016.gadu kvalifikācijas paaugstināšanas pienākums - arī kolēģiem ar apturētu darbību

03.02.2016

Grozīti Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un tālāk apmācību, t.sk. nosakot, ka kvalifikācija jāceļ arī kolēģiem, kuru darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta!  Lūdzam to ņemt vērā un apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus 2016.gadā!

Noteikumi jaunajā redakcijā, kā arī padomes lēmums ievietoti sadaļā "Dokumenti par advokatūras jautājumiem" – "Dokumenti advokātiem"!

Jauns ZAB paraugnolikums

10.11.2015

Ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2015.gada 10.novembra lēmumu apstiprināts jauns zvērinātu advokātu biroja paraugnolikums!

Lūdzam līdz 2016.gada 1.jūnijam padomei iesniegt zvērinātu advokātu biroju nolikumus to apstiprināšanai paraugnolikumam atbilstošā redakcijā!

Paraugnolikums ievietots arī advokatūras mājas lapas sadaļā "Dokumenti par advokatūras jautājumiem - dokumenti advokātiem".

Par elektroniskās pasta adreses paziņošanas pienākumu

20.10.2015

Kolēģu ievērībai!

Ar padomes 2015.gada 20.oktobra lēmumu noteikts, ka advokātiem ir pienākums būt sasniedzamiem padomei elektroniskās saziņas veidā! Informējam, ka no 2015.gada 1.novembra Juridiskās palīdzības administrācijas vēstules par paziņojumos konstatētajām aprēķinu kļūdām tiks nosūtītas tikai elektroniskā veidā uz tām advokātu elektroniskā pasta adresēm, kuras norādītas advokatūras mājaslapā!
Lūdzam kolēģus pārliecināties par mājaslapā publicētās kontaktinformācijas aktualitāti!

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta Sankciju saraksti

01.10.2014

Atgādinām, ka saskaņā ar 2014.gada 16.septembra grozījumiem likuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" 4.panta ceturtajā daļā, informācija par teroristu sarakstiem pieejama Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta tīmekļa vietnē - http://sankcijas.kd.gov.lv/

Saite uz vietni pieejama arī advokatūras mājas lapas sadaļā "Saites".

Ceturtdiena, 26.05.2016

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 06.06.2016.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: