Aktualitātes

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā

02.02.2016

Dokumentus uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā var iesniegt līdz 2016.gada 26.februārim. 

Gatavojot dokumentus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena kārtību un Vadlīnijām par zvērinātu advokātu spēju vadīt, uzraudzīt un nodarbināt palīgus, kas ievietotas sadaļā "Dokumenti par advokatūras jautājumiem" – "Dokumenti pretendentiem".

Ar 2016.gadu kvalifikācijas paaugstināšanas pienākums - arī kolēģiem ar apturētu darbību!

03.02.2016

Grozīti Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un tālāk apmācību, t.sk. nosakot, ka kvalifikācija jāceļ arī kolēģiem, kuru darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta!  Lūdzam to ņemt vērā un apmeklēt kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus 2016.gadā!

Noteikumi jaunajā redakcijā, kā arī padomes lēmums ievietoti sadaļā "Dokumenti par advokatūras jautājumiem" – "Dokumenti advokātiem"!

Jauns ZAB paraugnolikums

10.11.2015

Ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2015.gada 10.novembra lēmumu apstiprināts jauns zvērinātu advokātu biroja paraugnolikums (ievietots sadaļā "Dokumenti par advokatūras jautājumiem - dokumenti advokātiem")!

Lūdzam līdz 2016.gada 1.jūnijam padomei iesniegt zvērinātu advokātu biroju nolikumus to apstiprināšanai paraugnolikumam atbilstošā redakcijā!

Par elektroniskās pasta adreses paziņošanas pienākumu

20.10.2015

Kolēģu ievērībai!

Ar padomes 2015.gada 20.oktobra lēmumu noteikts, ka advokātiem ir pienākums būt sasniedzamiem padomei elektroniskās saziņas veidā! Informējam, ka no 2015.gada 1.novembra Juridiskās palīdzības administrācijas vēstules par paziņojumos konstatētajām aprēķinu kļūdām tiks nosūtītas tikai elektroniskā veidā uz tām advokātu elektroniskā pasta adresēm, kuras norādītas advokatūras mājaslapā!
Lūdzam kolēģus pārliecināties par mājaslapā publicētās kontaktinformācijas aktualitāti!

Svētdiena, 14.02.2016

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde - 23.02.2016.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: