Skip to main content

Revīzijas komisija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcija (Latvijas Republikas Advokatūras likuma 21.pants), kura kontrolē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes finansiālo darbību (38.pants).

Revīzijas komisijas locekļu skaitu nosaka un uz 3 gadiem ievēlē zvērinātu advokātu kopsapulce (25.pants).

Revīzijas komisijas sastāvs (ievēlēts 2017.gada 7.aprīļa kopsapulcē):
Zvērināts advokāts Maksims Abramovs - priekšsēdētājs
Zvērināta advokāte Iveta Liepa
Zvērināta advokāte Zane Paulovska
Zvērināta advokāte Ieva Tillere-Tilnere
Zvērināta advokāte Zane Vilcāne

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 17.05.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 12.05.2022.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā