Advokatūras pārstāvība darba grupās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir pārstāvēta sekojošās darba grupās:

 

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei

 • Dace Silava-Tomsone (e-pasts: dace.silava-tomsone@cobalt.legal)
 • Indriķis Liepa (e-pasts: indrikis.liepa@cobalt.legal)

 

Darba grupa ar Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju īstenošanu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādei

 • Santa Lubgane (e-pasts: lubgane@gmail.com)

 

Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei

 • Egīls Radziņš (e-pasts: radzins@mailbox.riga.lv)
 • Jānis Lapsa (e-pasts: lapsaunpartneri@apollo.lv)
 • Lauris Rasnačs (e-pasts: lauris.rasnacs@roedl.com)

 

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa

 • Jānis Rozenbergs (e-pasts: janis.rozenbergs@advokatura.lv)
 • Diāna Hamkova (e-pasts: diana.hamkova@lu.lv)

 

Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei

 • Guna Kaminska (e-pasts: guna.kaminska@gmail.com)
 • Saulvedis Vārpiņš (e-pasts: saulis@parks.lv)
 • Jānis Rozenbergs (e-pasts: janis.rozenbergs@advokatura.lv)

 

Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa

 • Petra Janule (e-pasts: advokatejanule@gmail.com)

 

Darba grupa, lai nodrošinātu nepilngadīgo kriminālatbildības reformas īstenošanu un Direktīvas 2016/800/ES ieviešanu

 • Agne Upīte (e-pasts: agne.upite@gmail.com)
 • Dmitrijs Skačkovs (e-pasts: dmitrijs_sk@inbox.lv)

 

Darba grupa Direktīvas 2016/343/ES ieviešanai nacionālajos tiesību aktos

 • Aleksandrs Berezins (e-pasts: aleksandrs.berezins@bj.lv)

 

Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa

 • Olavs Cers (e-pasts: cers@advokati-cj.lv)
 • Evita Ostrovska (e-pasts: ostrovska@inbox.lv)

 

Darba grupa Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) un datu izplatīšanas sistēmas (DIS) pilnveidei

 • Mārcis Krūmiņš (e-pasts: mkrumins2016@inbox.lv)

 

Darba grupa Advokatūras likuma grozījumu izstrādei

 • Jānis Rozenbergs (e-pasts: janis.rozenbergs@advokatura.lv)
 • Guna Kaminska (e-pasts: guna.kaminska@gmail.com)
 • Ivars Grunte (e-pasts: ivars.grunte@tgslegal.com)

 

Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā

 • Ineta Krodere (e-pasts: ineta.krodere@vilgerts.com)

 

Uzņēmumu reģistra konsultatīvā padome

 • Rihards Niedra (e-pasts: rihards.niedra@davidsons.lv)

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta konsultatīvā padome

 • Andris Rukmanis (e-pasts: rukmanis@ar.lv)

 

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā lūgums sazināties ar advokātiem, rakstot uz norādītajiem e-pastiem.

Otrdiena, 18.01.2022

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 01.02.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 27.01.2022.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: