Skip to main content

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija (Komisija) izveidota 1994.gada 19.janvārī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 126 zvērinātu advokātu palīgu profesionālai sagatavošanai, viņu darbības uzraudzībai un vadīšanai. Komisija arī izstrādā un apstiprina zvērināta advokāta palīga uzņemšanas eksāmena jautājumus un kārtību, kā arī pieņem šo eksāmenu. 

Komisijas sastāvā ir 12 locekļi – zvērināti advokāti, no kuriem viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Komisija sastāvs (apstiprināts ar 2016.gada 12.janvāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.10; grozīts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2018.gada 28.augusta lēmumu Nr.132; 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt. un 2020.gada 16.novembra lēmumu Nr.177):

Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš – priekšsēdētājs
Zvērināta advokāte Ināra Bedānova
Zvērināts advokāts Aleksandrs Berezins
Zvērināts advokāts Jānis Bramanis
Zvērināta advokāte Olita Kauce
Zvērināta advokāte Regīna Keiša
Zvērināta advokāte Daina Puķīte
Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca
Zvērināts advokāts Armands Rasa
Zvērināta advokāte Vija Ritenberga
Zvērināta advokāte Arta Snipe
Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs

Komisijas e-pasts: paligi@advokatura.lv  

Komisijas locekļu e-pasti: bedanova@apollo.lv, olita.k@inbox.lv, regina.keisa@e-apollo.lv, dpukite.advokati@gmail.com, dmitrijs_sk@inbox.lv, galina.radiloveca@artelex.eu, aleksandrs.berezins@bj.lv, janis@bramanis.lv, rasa@readvokati.lv, vija.ritenberga@gmail.com, arta@snipe.lv

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas nolikums

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 14.06.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 09.06.2022.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā