Latvijas Zvērinātu advokātu padome

 

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 33.pants:

Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija. 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes tiesību, pienākumu un pilnvaru apjoms ir noteikts Latvijas Republikas Advokatūras likumā. Tās darbs norit sēdēs, kas tiek sasauktas reizi trijās nedēļās.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sastāvu uz 3 gadiem ievēlē zvērinātu advokātu kopsapulce.

Otrdiena, 18.01.2022

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 01.02.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 27.01.2022.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: