Skip to main content
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu Iekšējās kontroles sistēmas instrukcijas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana" jaunā redakcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Padomes 2022.gada 4.oktobra lēmumu (publicēta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā 2022.gada 6.oktobrī)
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - rezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.1: 
  • Klienta izpētes veidlapa (fiziska persona - nerezidents) - Instrukcijas pielikums Nr.1.2:

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 20.06.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 15.06.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā