Skip to main content
Type
Specialties
City

Santa Lubgane

Zvērināti advokāti
Tālruņa Nr, +371 29239989 vai e-pasts lubgane@gmail.com
Specialties:
 • Apdrošināšanas tiesības
 • Civiltiesības (vispārīgi)
 • Ģimenes tiesības
 • Goda un cieņas aizsardzība
 • Īpašuma tiesības
 • Mantojuma tiesības
 • Medicīnas tiesības
 • Saistību tiesības
Date:
 • 16.03.2023. 12:00 - 17.03.2023. 12:00

Larisa Sokolova

Zvērināti advokāti
15.03.2023 - no plkst. 12:00 līdz plkst. 19:00
Attālināti, vispirms sazinoties pa e-pastu: larisa.sokolova@seadvocates.lv.
Tālruņa Nr. 29231588.
Specialties:
 • Civiltiesības (vispārīgi)
 • Darba tiesības
 • Ģimenes tiesības
 • Īpašuma tiesības
 • Komerctiesības
 • Lietu tiesības
 • Maksātnespējas process
 • Maksātnespējas process fiziskām un juridiskām personām
 • Mantojuma tiesības
 • Saistību tiesības
Date:
 • 15.03.2023. 12:00

Kārlis Zunde

Zvērināti advokāti
Konsultācijas notiek tikai attālināti pa tālr. 2776-7373 no plkst. 15:00 līdz 17:00
Specialties:
 • Komerctiesības
 • Krimināltiesības
 • Maksātnespējas process
Date:
 • 13.03.2023. 12:00 - 17.03.2023. 12:00

Inta Putene

Zvērināti advokāti
plkst. 10 .00 - 17.00 , attālinātas konsultācijas pa tālruņa nr. 29211321
Specialties:
 • Ģimenes tiesības
 • Īpašuma tiesības
 • Nekustamais īpašums, būvniecības tiesības
Date:
 • 14.03.2023. 12:00

Kristaps Andersons

Zvērināti advokāti
14.03.2023. no plkst.10:00 līdz plkst.15:00
15.03.2023. no plkst.10:00 līdz plkst.15:00
iepriekš vienojoties par laiku pa tel.Nr.67809602, Elizabetes iela 23, Rīga
Specialties:
 • Apdrošināšanas tiesības
 • Krimināltiesības
 • Lietu tiesības
 • Maksātnespējas process
 • Maksātnespējas process fiziskām un juridiskām personām
 • Saistību tiesības
Date:
 • 14.03.2023. 12:00 - 15.03.2023. 12:00

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.04.2023., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.04.2023.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā