Skip to main content
24.05.2023.
23.05.2023. mūžībā devies zvērināts advokāts Alvis Marga. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un draugiem…