Skip to main content

Ētikas komisija izveidota 2007.gada 19.septembrī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu. Tās mērķis ir nodrošināt zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu profesionālās ētikas normu ievērošanu atbilstoši prasībām par advokātu nevainojamas reputācijas, advokātu profesijas un Zvērinātu advokātu kolēģijas prestiža nostiprināšanu, kā arī veicināt Latvijas Republikas Advokatūras likuma, Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa, Eiropas Savienības advokātu Ētikas kodeksa prasībām un citiem starptautiski atzītiem advokātu profesionālās ētikas principiem atbilstošu advokātu darbību.

Ētikas komisijas uzdevumi:

  • dot novērtējumu advokātu rīcības atbilstībai profesionālās ētikas normām
  • izskatīt sūdzības un iesniegumus par advokātu rīcību, kas saistīta ar ētikas normu ievērošanu viņu profesionālajā un korporatīvajā darbībā
  • sniegt priekšlikumus profesionālās ētikas reglamentējošo normatīvo aktu pilnveidošanai un nostiprināšanai, advokatūras un justīcijas kopējā prestiža celšanai
  • paust advokatūras viedokli profesionālās ētikas jautājumos un sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām, citu juridisko profesiju koleģiālajām institūcijām
  • sniegt atzinumus, ieteikumus un priekšlikumus nepieciešamajiem risinājumiem profesionālās ētikas jautājumos

Ētikas komisijas sastāvu uz 3 gadiem apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

 

Ētikas komisijas sastāvs (apstiprināts ar 2016.gada 18.oktobra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr.176; grozīts ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2017.gada 16.maija lēmumu Nr. 96, 2018.gada 28.augusta lēmumu Nr.134 un 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt.):

Zvērināta advokāte Sandra Sleja - priekšsēdētāja
Zvērināta advokāte Maija Andersone
Zvērināts advokāts Edgars Dupats
Zvērināts advokāts Dzintars Kauss
Zvērināts advokāts Vitālijs Platpirs
Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca
Zvērināta advokāte Daiga Siliņa
Zvērināta advokāte Arta Snipe
Zvērināta advokāte Lelde Švāģere
Zvērināta advokāte Agne Upīte

 

Ētikas komisijas nolikums:

Paziņojums!

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 17.05.2022., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 12.05.2022.

11. Jan 2022
16:00-17:00 LZAP sēde

LZAP sēde attālinātā režīmā