Advokātu instrukcija NILLTFN-SL

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Instrukcija "Kārtība par veicamo pasākumu kopumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes nodrošināšanai" - pieejama ŠEIT.
     
  • Klienta identifikācijas veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.1 - pieejama ŠEIT.
     
  • Klienta izpētes un risku novērtēšanas veidlapa - Instrukcijas pielikums Nr.2 - pieejama ŠEIT.
     
  • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 14.03.2017. lēmums Nr.56 Par instrukcijas „Kārtība par veicamo pasākumu kopumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes nodrošināšanai” apstiprināšanu pieejams ŠEIT.
Ceturtdiena, 17.10.2019

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 22.10.2019., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 17.10.2019.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: