DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJA

Disciplinārlietu komisija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcija (Latvijas Republikas Advokatūras likuma 21.pants), kura izskata zvērinātu advokātu disciplinārlietas (38.1 pants).

Disciplinārlietu ierosina Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc tiesas vai prokurora priekšlikuma, personu sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas par likumu un citu normatīvo aktu, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, zvērinātu advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu, nosūtot lietas materiālus izskatīšanai disciplinārlietu komisijai (71.panta pirmā daļa).

Disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu nosaka un uz 3 gadiem ievēlē zvērinātu advokātu kopsapulce (25.pants).

 

Disciplinārlietu komisijas sastāvs (ievēlēts 2017.gada 7.aprīļa kopsapulcē):

Zvērināts advokāts Lauris Liepa - priekšsēdētājs

Zvērināts advokāts Jānis Lapsa - priekšsēdētāja vietnieks

Zvērināta advokāte Olita Kauce

Zvērināts advokāts Aleksandrs Kazačkovs

Zvērināta advokāte Santa Liberte

Zvērināts advokāts Māris Meļķisis

Zvērināts advokāts Oskars Rode

Zvērināta advokāte Dana Rone

Zvērināta advokāte Anita Tamberga

Sestdiena, 23.02.2019

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 26.02.2019., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.02.2019.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: